CỘNG ĐỒNG SỨC KHỎE HOÀN HẢO

🔒Nhóm riêng

🫂Thành viên 

Giới thiệu về cộng đồng doanh nghiệp số thông minh 4.0

Admin

Mục đích cuối cùng của con người là hạnh phúc. Hạnh Phúc = Sức Khoẻ + Sự Thịnh Vượng + Mối Quan Hệ Tốt + Tâm Trí.

Sự Thịnh Vượng: Đây là chủ đề ai cũng muốn nhưng ít ai đạt được nó bởi vì họ không định nghĩa rõ ràng nó là gì. Để có được sự Ảnh Hưởng + Thịnh Vượng + Hạnh Phúc, tôi đã làm nguyên một khóa học chia sẻ về Mô Hình Kinh Doanh Mới và bạn có thể xem phần giới thiệu về mô hình đó tại đây.

  • Sự Thịnh Vượng = Thu Nhập + Tài Sản * ROI (Tỷ Suất Hoàn Vốn)
  • Thu Nhập = Chịu Trách Nhiệm + Đòn Bẩy + Kiến Thức Chuyên Sâu
  • Chịu Trách Nhiệm = Thương Hiệu Cá Nhân + Nền Tảng Mạng Xã Hội Cá Nhân + Chấp Nhận Rủi Ro
  • Đòn Bẩy = Con Người + Vốn + Tài Sản Trí Tuệ (Code +Media)
  • Kiến Thức Chuyên Sâu = Biết làm cái gì đó mà xã hội không dễ dàng đào tạo người khác làm nó
  • ROI = "Mua và Giữ" + Định Giá + Biến Độ An Toàn
  • Và thực tế là có cách thức để LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ NÊN GIÀU CÓ (mà không cần nhờ vào sự may mắn)

Cộng đồng sức Khỏe Hoàn Hảo

🔒Nhóm riêng tư

Mục đích cuối cùng của con người là hạnh phúc. Hạnh Phúc = Sức Khoẻ + Sự Thịnh Vượng + Mối Quan Hệ Tốt + Tâm Trí.

🔗Kênh Youtube

🔗Facebook

🔗Kênh Threads