Vui lòng cho biết vấn đề sức khỏe hiện tại và mong muốn khi tham gia "THANH LỌC 28 NGÀY CẤP TẾ BÀO"

Quý Anh Chị đang gặp vấn đề gì về sức khỏe, vui lòng ghi rõ chi tiết
Quý Anh Chị mong muốn thầy Ngô Lâm hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho Anh Chị như thế nào?
ai đã giới thiệU anh chị đến với khỏe đẹp cùng ngũ hành ? 
Số điện thoại của người giới thiệu?