THÔNG TIN ĐẶT TRƯỚC 
COMBO CỔ MÁY BÁN HÀNG TRÊN FACEBOOK CÁ NHÂN

Lưu ý: Chúng tôi sẽ gởi email nhắc bạn trước 1 ngày trước khi mở bán. Ưu đãi duy nhất vào ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2021 chỉ với 997.000 đồng cho cả combo.

x
>